top of page

Magnēti

Magnēti - mazie nieciņi, kas nes līdzi atmiņas par aplūkoto izstādi vai mākslas darbu Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Mākslas muzejā Rīgas BIrža, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, kā arī Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā

Magnets - little things that carry memories of the exhibition or work of art seen at the Latvian National Museum of Art, the Art Museum Riga Bourse, the Museum of Decorative Arts and Design, as well as the Romans Suta and Aleksandra Belcova memorial apartment.

bottom of page