top of page

Andris Breže. Gaismas konstruktors

G-011
€29.00
Izstāde "Mūra nojaukšana"
Pārdošanā
1
Preces apraksts

Andris Breže - Latvijas laikmetīgās mākslas spoža personība. 20. gs. 80-tajos gadu mākslā ienāca ar asu, pret totalitārismu vērstu ironiju un jauniem izteiksmes meklējumiem poētisku instalāciju veidā. A. Brežes māksla allaž spējusi portretēt sarežģītās laika un varas attiecības mākslas valodā. Monogrāfijā “Gaismas konstruktors” tiek analizētas Andra Brežes daiļrades svarīgākās iezīmes, cenšoties atklāt būtiskas kopsakarības ar avangarda mākslas vēsturi, kā arī ļaujot no jauniem skatpunktiem pietuvoties joprojām neuzrakstītajai Latvijas laikmetīgās mākslas vēsturei. Santas Hiršas tekstu par mākslinieku papildina arī intervija ar mākslinieku. 224 lappuses, latviešu un angļu valodās, 2018.

Andris Breže - a bright personality of Latvian contemporary art. In the 1980s, he has entered the art scene with a sharp anti-totalitarian irony and a new search for expression in the form of poetic installations. A. Breže's art has always been able to portray the complex relationship between time and power. The monograph "Light Constructor" analyzes the most important features of Andras Breže's oeuvre, trying to reveal essential connections with the history of avant-garde art, as well as allowing to approach the still unwritten history of Latvian contemporary art from new perspectives. Santa Hirša's text is complemented by an interview with the artist. 224 pages, in Latvian and English, 2018.

Saglabāt šo produktu vēlākam
bottom of page