top of page

Vineta Kaulača

G-022
€20.00
Izstāde “Laika jautājums”
Pārdošanā
1
Preces apraksts

Vinetas Kaulačas daiļrades katalogā, apkopots mākslinieces pēdējo 20 gadu veikums.

Bagātīgs ilustrāciju klāsts iepazīstina ar glezniecības darbu sērijām un izstāžu instalācijām, sniedzot aizraujošu vizuālu ceļojumu Kaulačas mākslā no 21. gadsimta sākuma līdz jaunākajai izstādei “Laika jautājums”. Vinetas Kaulačas mākslas konceptuālos aspektus divās esejās analizējušas Dr. art. Elita Ansone un Keitija Prata.

23 x 28,5 cm, 191 lapuse, latviešu un angļu valodā.

The catalog of Vineta Kaulača's art contains 20 years worth of works.
A rich selection of illustrations introduces series of painting works and exhibition installations, providing an exciting visual journey through the art of Kaulača from the beginning of the 21st century to the latest exhibition "A Question of Time". The conceptual aspects of Vineta Kaulača's art are analyzed in two essays by Dr. Art. Elita Ansone and Keitija Prata.

23 x 28,5 cm, 191 pages, published in Latvian and English.


Saglabāt šo produktu vēlākam
bottom of page