top of page

Jāzeps Grosvalds. Persijas ainas

G-023
€40.00
Izstāde “Esmu tagad noņēmies dzīvot mākslai”
In stock
1
Product Details

“Persijas ainas" [Tableaux persans] manuskripts tapis Parīzē, 1919. gadā, drīz vien pēc Jāzepa Grosvalda atgriešanās no Persijas teritorijas, tomēr pirmo un vienīgo reizi tas publicēts vien 1978. gadā, Stokholmā. Līdz ar Jāzepa Grosvalda retrospekciju “Esmu tagad noņēmies dzīvot mākslai”, LNMM sadarbībā ar izdevniecību "Neputns", laidis klajā grāmatu "Persijas ainas", kurā Grosvalda veikums lasāms četrās valodās – oriģinālā manuskripta franču valodā, tulkojumi latviešu, angļu un zviedru valodās. Izdevumā iekļauts gan darba faksimilizdevums, gan izstādes veidotāju raksti, bagātīgs vizuālais un teksta materiāls. 350 lappuses, cietais sējums, 2023.

The manuscript of the "Scenes of Persia" [Tableaux persans] was created in Paris in 1919, soon after Jāzeps Grosvalds returned from the territory of Persia, but for the first and only time it was published in 1978, Stockholm. Along with Jāzeps Grosvalds retrospective "I am Now Commited to Living for Art". The Latvian National Museum of art, in cooperation with the publishing house "Neputns", has published the book "Scenes of Persia", in which Grosvalds work can be read in four languages - the original manuscript in French, translations in Latvian, English and Swedish. The publication includes both the facsimile edition of the work, articles from the exhibition's creators, rich visual and textual material. 350 pages, hard covers, 2023.

Save this product for later
bottom of page