top of page

Amats. Māksla. Mēs.

00002
€20.00
Izstāde "Mēs"
Pārdošanā
1
Preces apraksts

Latvijas Nacionālais kultūras centrs izdevis katalogu un rakstu krājumu “Amats. Māksla. Mēs”, kas ir XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku tautas lietišķās mākslas izstādes “Mēs” katalogs un kolektīvā monogrāfija.

Kolektīvās monogrāfijas desmit rakstos publicēti pētījumu rezultāti par amata un mākslas sinerģiju, to atklājot rakstos, arhīvos, muzeju krājumos un intervējot cilvēkus. Katalogā fiksēti ap 1300 mūsdienu tautas lietišķās mākslas pratēju vārdi un 3700 darbu nosaukumi, ko radījuši 123 tautas lietišķās mākslas studijas un individuālie autori.

The National Cultural Center of Latvia has published a catalog and collection of articles "Work. Art. We", which is the catalog and collective monograph of the folk art exhibition "We" of the XXVII Latvian Song and XVII Dance Festival.
The ten articles of the collective monograph publish the results of research on the synergy of craft and art, revealing it in articles, archives, museum collections and interviewing people. The catalog contains about 1,300 names of connoisseurs of modern folk art and 3,700 titles of works created by 123 folk art studios and individual authors.
Saglabāt šo produktu vēlākam
bottom of page